Partner

Partner

Partner
Att vara partner eller medföljare är en viktig uppgift.

Den som ska föda bestämmer själv vem eller vilka som ska vara med under födseln, vi begränsar inte antalet medföljare. När barnet är fött  får endast en person utöver mor och barn stanna kvar under eftervårdstiden. Detta för att vi önskar er lugn och ro den första tiden och för att minska infektionsrisken för barnet. Syskon till barnet får övernatta om de är helt friska, dock ej under RS-säsong.

Den som är med under födseln har som uppgift att stödja den som föder. Man kan exempelvis massera ryggslut eller trycka ihop höfterna under värk och påminna om att äta och dricka. All vår personal har gått utbildningen Föda utan rädsla och kommer under födseln att ge tips och råd vad du som partner/medföljare kan göra för att underlätta för den som föder.

 

 

Läs mer här!

Stöd och förberedelse

Stöd och förberedelse

Att vänta barn är en tid i förändring både för kvinnan och hennes partner.  Ibland behövs extra stöd individuellt, eller tillsammans med sin partner.