Föda i vatten

Föda i vatten

Att bada under födseln

Att bada under förlossning kan främja och underlätta värkarbetet. På BB Stockholm har vi badkar i samtliga rum samt en mindre rund pool i ett separat badrum. Vi har även möjlighet att använda runda pooler i alla födelserum.

Fördelar med att bada under födseln

Vatten har en smärtlindrande effekt och främjar det naturliga förlossningsförloppet. Att bada under förlossning minskar behovet av annan smärtlindring. Kvinnor har även beskrivit att bad ger en ökad känsla av kontroll och tyngdlöshet.

Vattentemperatur

När man badar under öppningsskedet så är det viktigt att man inte blir överhettad utan temperaturen ska vara 37 grader. Om du som kvinna blir för varm kan barnets hjärtfrekvens stiga och då kan man behöva gå ur badet. Under tiden som du badar är det viktigt att du dricker så att du inte blir uttorkad.

Får vem som helst bada?

Vi avråder från bad om du har något av följande:

 • Avvikande vaginal blödning
 • Feber
 • Epiduralbedövning eller tagit lugnande läkemedel inklusive opiater
 • Blodsmitta
 • Vid lätt preeklampsi/ välreglerat blodtryck görs en individuell bedömning i samråd med läkare
 • Prematuritet < 37+0
 • Fosterljud som avviker från det normala

Att föda i vatten

En del kvinnor vill bada under värkarbetet för att främja och underlätta värkarbetet. En del kvinnor väljer även att föda i vatten. På BB Stockholm har vi badkar i samtliga rum samt en mindre rund pool i ett separat badrum. Det finns tillgång till lustgas även i badet.

Kriterier för att erbjudas vattenfödsel

Följande kriterier skall vara uppfyllda för att du skall kunna erbjudas att föda i vatten:

 • Du skall ha god rörlighet och kunna ta sig i och ur badkaret utan hjälp
 • Graviditetslängd 37+0 t.o.m. 41+6
 • Frisk graviditet och SF-mått inom normala gränser
 • Ingen pågående medicinering (undantag Levaxin, SSRI, vitaminer och järntillskott)
 • Du ska inte behöva ha kontinuerlig övervakning av barnets hjärtljud
 • Ej tidigare bristning i ändtarmsmuskeln
 • Fostervattnet är klart
 • GBS utgör inte ett hinder för bad under öppningsskede eller födsel
 • Tillgång till barnmorska som är trygg att handlägga vattenfödsel (finns i stort sett alltid på plats)

Kontraindikationer för att föda i vatten

 • Mekoniumfärgat fostervatten (barnet har bajsat i fostervattnet)
 • Avvikande vaginal blödning
 • Feber
 • Epiduralbedövning eller tagit lugnande läkemedel inklusive opiater
 • Behov av kontinuerlig fosterljudsövervakning
 • Lång vattenavgång (det har gått mer än 18 timmar sedan vattnet gick)
 • Behov av värkstimulerande dropp
 • Blodsmitta

Att föda i vatten, är det säkert för kvinna och barn?

Svar ja om kvinnan är frisk och har haft en okomplicerad graviditet med okomplicerat förlossningsförlopp. Läs gärna mer om evidens kring vattenfödsel i den HTA-rapport som gavs ut 2019.

Läs mer här!

Att föda barn i vatten

lotta-elvander-2

Att föda barn i vatten