Kejsarsnitt

Kejsarsnitt

I Sverige föds årligen 20 000 barn med kejsarsnitt. För många sker detta som en följd av att komplikationer uppstått under en vanlig förlossning (akut kejsarsnitt). För andra är det en planerad operation (planerat kejsarsnitt).

Ett planerat kejsarsnitt utförs i slutet av graviditeten så nära det datum barnet är beräknat att födas som möjligt, med andra ord cirka en vecka före beräknad förlossning. Om man vid en kontroll på barnmorskemottagningen i slutet av graviditeten upptäcker att barnet ligger i sätesändläge eller i tvärläge brukar man försöka vända barnet. Om barnet inte går att vända rekommenderar man ofta ett kejsarsnitt.

Det finns en rad andra situationer då kejsarsnitt rekommenderas. Du kan tala om detta med din barnmorska på barnmorskemottagningen. För de som önskar finns det möjlighet att komma till BB Stockholms specialistmödravård för att diskutera förlossningssätt. Din barnmorska skriver i så fall en remiss för detta.

Kejsarsnitt på BB Stockholm

Här hittar du informationsmaterial inför planerat kejsarsnitt på BB Stockholm.

Hud mot hud

Vårt mål är att du och ditt barn ska ha obruten hud mot hud kontakt direkt efter födseln. Efter födseln kommer barnet hud mot hud med dig som fött. Ibland är barnet i behov av extra andningsstöd och får då komma till det så kallade barnbordet i rummet bredvid. Fördelarna med hud mot hud är att det främjar anknytningen, barnet håller lättare sin temperatur och en jämnare blodsockernivå. Det skapar även lugn och trygghet för dig och ditt barn. För dig som önskar amma hjälper hud mot hud till att frisätta Oxytocin som startar utdrivningsreflexen av mjölken och även hjälper livmodern att dra ihop sig. Smärtkänsligheten minskar genom att ha ditt barn hud mot hud.

Bröstmjölksstimulering

För dig som önskar amma ditt barn rekommenderar vi obruten hud mot hud och att barnet suger inom 2 timmar. Om barnet av någon anledning inte suger, kan du handstimulera dina bröst. Se informationsfilm  Handmjölka och pumpa ur bröstmjölk - 1177

Mer information