Kejsarsnitt

Kejsarsnitt

I Sverige föds årligen 20 000 barn med kejsarsnitt. För många sker detta som en följd av att komplikationer uppstått under en vanlig förlossning (akut kejsarsnitt). För andra är det en planerad operation (planerat kejsarsnitt).

Ett planerat kejsarsnitt utförs i slutet av graviditeten så nära det datum barnet är beräknat att födas som möjligt, med andra ord cirka en vecka före beräknad förlossning. Om man vid en kontroll på barnmorskemottagningen i slutet av graviditeten upptäcker att barnet ligger i sätesändläge eller i tvärläge brukar man försöka vända barnet. Om barnet inte går att vända rekommenderar man ofta ett kejsarsnitt.

Det finns en rad andra situationer då kejsarsnitt rekommenderas. Du kan tala om detta med din barnmorska på barnmorskemottagningen. För de som önskar finns det möjlighet att komma till BB Stockholms specialistmödravård för att diskutera förlossningssätt. Din barnmorska skriver i så fall en remiss för detta.

Informationsfilm om planerat kejsarsnitt

Du som ska göra ett planerat kejsarsnitt på BB Stockholm eller Danderyds sjukhus förlossning bör se denna informationsfilm innan du kommer till inskrivningen.

Mer information