Specialistmödravård

Specialistmödravård

På BB Stockholm har vi en mottagning för specialistmödravård dit alla våra inskrivna gravida kvinnor kan vända sig om graviditeten blir komplicerad. Du hittar oss på plan 4, målpunkt Q på Danderyds sjukhus.

Välkommen till Specialistmödravården på BB Stockholm! Här tar vi hand om gravida med en eller flera komplikationer under graviditeten och de gravida som behöver extra kontroller som kräver sjukhusets resurser. Ofta är det din barnmorska eller läkare på barnmorskemottagningen som skriver remiss till oss. Vi samarbetar med samtliga barnmorskemottagningar i Stockholm. Dagtid har vi bokade besök för kontroller, ultraljud, förlossningsplanering och samtalsmottagning. Vi tar emot akuta besök på vår förlossningsmottagning dygnet runt. 

Vilka kommer till vår specialistmödravård?

Dagtid har vi bokade besök för kontroller, ultraljud, förlossningsplanering och samtalsmottagning. Vanliga anledningar att man bokas in för besök på specialistmödravården är:

 • Vändningsförsök
 • Graviditetsdiabetes
 • Havandeskapsförgiftning
 • Ultraljudsundersökning - tillväxtkontroller
 • Förlossningsplanering
 • Samtal för förlossningsrädsla
 • Bedömning och planering inför igångsättning

På specialistmödravården utför vi vändningsförsök. Detta utförs om ditt barn inte ligger med huvudet nedåt i senare delen av graviditeten.

Vi har även en mottagning för kvinnor med graviditetsdiabetes. I Sverige drabbas ca 1,7 procent av alla gravida kvinnor av graviditetsdiabetes. Vi har ett nära samarbete med Ersta sjukhus där specialister inom endokrinologi samarbetar med våra förlossningsläkare. Vi har barnmorskor anställda på mottagningen som är specialutbildade inom diabetesvård. Tack vare ett bra samarbete med barnmorskemottagningar, diabetesläkare och våra specialistläkare kan vi erbjuda en högklassig vård för gravida med diabetes.

En relativt vanlig komplikation under graviditeten är något som kallas för havandeskapsförgiftning. Ett första tecken på detta kan vara ett stigande blodtryck. De som drabbas av denna komplikation behöver göra regelbundna besök för att följa utvecklingen av graviditeten

Om ett barn inte växer i den takt som är önskvärt kan tillväxten behöva följas med täta ultraljudskontroller med uppföljande samtal med en av våra specialistläkare för fortsatt planering och handläggning av graviditeten och den kommande förlossningen.

Vi erbjuder även stödjande samtal för kvinnor som upplever rädsla eller oro inför kommande förlossning. Inom denna verksamhet arbetar tre samtalsbarnmorskor samt två läkare med specialistkompetens. 

Ibland händer det att förlossningen inte startar spontant när graviditeten nått 42+0. Då väljer man att starta förlossningen genom en igångsättning. Ställningstagande till en igångsättning av förlossningen sker oftast på specialistmödravården.

Det finns en mängd andra situationer som kräver specialistmödravård. Din barnmorska på mödravården vet när vår specialistmödravård behöver kopplas in.

Om Specialistmödravården på BB Stockholm
 • Alla barnmorskor och undersköterskor på specialistmödravården (SMVC) har lång erfarenhet av förlossningsvård.
 • Alla läkare som arbetar på BB-Stockholm är specialister och har lång erfarenhet inom förlossningsvård. Några av dessa är även specialister inom ultraljud.
 • Eftersom vår verksamhet bedrivs på ett akutsjukhus kan alla befintliga specialiteter inom akutsjukvård utnyttjas
 • Mottagningen ligger på Danderyds sjukhus, målpunkt Q (samma hus som förlossningen) på plan 4. Telefon 08-123 570 20
 • Kompetens för specialiserat obstetriskt ultraljud finns på plats
Läs mer här!

Kontakt