Föda för tidigt

Föda för tidigt

När ett barn föds för tidigt innebär det att barnet föds innan graviditetsvecka 37+0. Ett barn kan födas för tidigt på grund av olika orsaker men i hälften av fallen finner man ingen orsak. Beroende på hur tidigt barnet föds så behöver det olika former av vård. Att föda ett barn för tidigt kan vara omvälvande men det finns alltid hjälp och stöd att få.

Om värkarna kommer igång för tidigt försöker man stoppa upp förloppet med hjälp av medicin. Ibland går det inte att förhindra en förlossning och barnet föds. Ibland måste barnet komma ut för tidigt, exempelvis om mamman fått havandeskapsförgiftning eller annat som gör att graviditeten äventyrar hennes hälsa. Då tas ett medicinskt beslut kring detta. När man tror att födelsen kommer ske för tidigt kommer en barndoktor från neonatalavdelningen och informerar föräldrarna inför vad som kan komma att hända efter förlossningen. Vad som händer efter födelsen skiljer sig åt beroende vilken vecka barnet föds i och barndoktorn informerar därefter.

Väldigt för tidigt födda kanske behöver stöd med andningen och flera andra funktioner medan ett barns som föds efter vecka 35+0 oftast klarar andningen alldeles utmärkt själv. De väldigt för tidigt födda barnen som kommer till världen mellan graviditetsvecka 23+0 till 34+5 vårdas på en neonatalavdelning tillsammans med föräldrarna. Gemensamt för alla för tidigt födda barn är dock att de behöver mer hjälp att hålla sin kroppstemperatur, att äta och att på olika sätt anpassa sig till omvärlden. De viktigaste personerna för barnet är föräldrarna.

På BB Stockholm kan barn som föds mellan vecka 35+0 och 36+6 oftast vistas med sina föräldrar och behöver ofta extra hjälp att hålla värmen och få i sig extra energi. Dessa barn gynnas av lugn och ro.

Anknytning och hud mot hud

Det bästa för barnet är att ligga hud mot hud med föräldrarna. Det har flera fördelar utöver att det främjar anknytningen. Dels håller barnet sitt blodsocker bättre eftersom all energi inte behöver gå åt till att hålla värmen. Hud mot hud gynnar också lugn-och-ro-hormonerna hos både barn och förälder och barnet känner sig trygg med förälderns lukt och doft.  Eftersom närhet, lugn och ro främjar anknytningen mellan barn och föräldrar så har vi bärtubar och knytsjalar att låna ut under vistelsen.

Amning och behovet av att få extra näring och energi

Ett barn som föds mellan vecka 35-37 kan precis som ett fullgånget barn amma och äta själv. Bröstmjölken är det bästa för barnet och det för tidigt födda barnet bör få suga på bröstet precis så ofta den vill.  Det som skiljer dessa barn från fullgångna barn är att de inte har lika mycket lagrade energireserver i underhudsfettet och kan därför vara lite tröttare och inte orka suga. Det tar några dagar för mjölken att rinna till och då är det viktigt att prematura barn får lite extra mat. Efter att barnet har ammat så erbjuds de därför lite extra mat på en kopp som de lapar i sig. Vi visar föräldrarna hur det går till och därefter ger föräldrarna själva maten till sitt barn. Det kan vara utpumpad bröstmjölk eller mjölkersättning. Som mamma kan du börja handstimulera brösten direkt efter födelsen, detta för att främja mjölkproduktionen. Om barnet inte orkar suga alls är det viktigt att man handstimulerar eller pumpar efter födelsen.  Det är sugandet/stimuli på bröstet som höjer det mjölkbildande hormonet i kroppen.  Ge barnet tid. Det kanske inte orkar suga mycket i början men kommer så småningom att ta bröstet.  

Lugn och ro

För tidigt födda barn behöver lite extra lugn och ro då deras förmåga att ta emot intryck inte är helt färdig ännu. Dämpa gärna belysningen, ha lugnt på rummet och ha barnet nära dig, hud mot hud.  Ju yngre barnet är desto mindre intryck klarar de av. Barnet fortsätter att utvecklas utanför livmodern och är ju inte riktigt färdigt ännu. Ett barn som föds i vecka 35+0 till 36+6 klarar dock av mycket mer intryck än ett barn födda i vecka 25.

Du har blivit förälder för tidigt

Att bli förälder kan vara omvälvande men speciellt om födelsen sker innan man har tänkt sig. Ibland kan det vara svårt att förstå att barnet har kommit till världen och att man blivit mamma eller pappa. Låt det ta den tid det tar. Bär ditt barn nära, lukta och känn. Du är viktigast för ditt barn och med närhet kommer också förståelsen så småningom att du blivit förälder.

Vi på BB Stockholm finns med under vårdtiden och stöttar och hjälper er med det barnet och familjen behöver!

Prematurförbundet

Om du skulle vilja träffa andra föräldrar som fått barn för tidigt finns prematurförbundet där alla föräldrar med för tidigt födda barn är välkomna att delta. 

Läs mer här!