Att föda vaginalt

Att föda vaginalt

De flesta gravida önskar föda vaginalt, med så få komplikationer som möjligt och med bästa möjliga upplevelse. På BB Stockholm arbetar vi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta och göra den vaginala födseln till en trygg livshändelse, både emotionellt och medicinskt.

Om BB Stockholm förlossning:

  • Miljön är hemlik
  • Bemötandet från personalen är respektfullt, personligt och vänligt. Det är viktigt för oss att du känner dig sedd och är delaktig i beslut.
  • Vi som arbetar på BB Stockholm har goda strategier för att stötta den normala processen och ge tips och råd som främjar ett okomplicerat förlopp. Det finns tillgång till pilatesboll, födelsepall, gåbord, akupunktur, TENS, bad och lustgas.
  • För den som önskar ytterligare hjälp med smärthanteringen finns medicinsk smärtlindring så som pudendusblockad (PDB) och ryggbedövning (EDA, spinal).

Alla gravida kvinnor har olika förutsättningar och önskemål när det är dags att föda. Upplevelsen står ofta i relation till förväntningarna. Oavsett vilka situationer som uppstår så finns vi där för er för att guida och stötta er hela vägen i mål.

Att föda utan obstetriska ingrepp

Ungefär var femte gravid föder utan obstetriska ingrepp eller har en så kallad fysiologisk födsel. Det betyder att förlossningen kommer igång med värkar (med eller utan vattenavgång), fortlöper spontant utan ryggbedövning och värkstimulerande dropp, samt avslutas utan sugklocka eller kejsarsnitt. Vattenfödsel är ett exempel på födsel utan obstetriska interventioner och är, liksom födsel utan obstetriska ingrepp på land, förknippat med mycket goda utfall för kvinnan och barnet - samt en positiv upplevelse. Känslan av att föda utan ingrepp i den naturliga processen kan upplevas som stärkande och tilltron till kroppens förmåga ökar.

Varmt välkomna till oss på BB Stockholm!

 

Läs gärna mer om förlossningens olika faser på 1177.

Läs mer här!

Välkomna till BB Stockholm - så här ser det ut hos oss

Välkomna till BB Stockholm - så här ser det ut hos oss

Välja förlossningsklinik

Välja förlossningsklinik

Gravida får själva välja förlossningsklinik i appen Alltid öppet!