Övriga tjänster

Övriga tjänster

detalj
BB Stockholm har vårdavtal med Region Stockholm vilket innebär att besöket/rådgivningen är kostnadsfri.
Intyg

Intyg som moderskapsintyg och sjukskrivningsintyg är alltid kostnadsfria. Intyg av andra slag än ingår inte i den fria mödravården och vi följer Region Stockholms taxa vad gäller kostnaden för dessa.

Reseåterbud, intyg till resebyrå/flygbolag (gäller både läkar- och barnmorskeintyg) kostar 375kr.

NIPT

Hos BB Stockholm Family utför vi NIPT-test, till fast pris. Detta gäller dig som önskar ta detta prov utan medicinsk indikation. NIPT är ett fosterdiagnostiskt test som du kan läsa mer om här

TENS

I receptionerna på mottagningarna i City och Kungsholmen har du möjlighet att hyra TENS-apparat. Kostnaden är för detta är 550 kr/månad

Bälten

Bäckenbälte i olika storlekar kostar från 300 kr.

Läs mer här!

Ultraljud och fosterdiagnostik

Ultraljud och fosterdiagnostik

Ultraljud och fosterdiagnostik

All fosterdiagnostik är frivillig. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte.