Vård under graviditet - antenatalvård

Vård under graviditet - antenatalvård

På BB Stockholm har vi flera platser för vård och övervakning av gravida från graviditetsvecka 22+0.

Om det uppstår en komplikation under graviditeten är det ibland aktuellt att vårdas inneliggande på BB Stockholm. Denna vård under graviditeten kallas antenatal vård. Vissa tillstånd och komplikationer under graviditeten kräver ökad övervakning och behandling under en begränsad, eller längre tid. Vårdtiden varierar, allt från några timmar till flera veckor. 

Man kan även vara inneliggande för igångsättning av förlossningen och det är vanligt att man startar igångsättningen på ett så kallat antenatalrum.

Några av de vanligaste anledningarna till att gravida kvinnor vårdas antenatalt på BB Stockholm är:

  • Havandeskapsförgiftning (preeklampsi)
  • Prematura sammandragningar
  • Prematur vattenavgång
  • Blödning
  • Hepatos
  • Igångsättning (induktion)

Ofta kan vi erbjuda partner eller annan medföljande person att få stanna även under vårdtiden antenatalt.

Praktisk information

Den gravida och födande kvinnan betalar 120 kr per dygn från inskrivning till hemgång. Partner/medföljare betalar 250 kronor per dygn från ankomst. När barnet sedan är fött betalar partner/medföljare 800 kronor per dygn. I priset ingår mat, dryck, sovplats, sängkläder och handdukar. Vi tar inte emot kontanter så betala gärna med kontokort. Fakturering är möjlig. 

Här kan du få mer praktisk information inför besöket/vårdtiden hos oss på BB Stockholm.

Läs mer här

Specialistmödravård & förlossningsmottagning

Specialistmödravård & förlossningsmottagning

BB Stockholms specialistmödravård och förlossningsmottagning ligger på plan 4, målpunkt Q på Danderyds sjukhus.

Kontakt

Kontakt