Miljöpolicy för BB Stockholm Family

Miljöpolicy för BB Stockholm Family

BB Stockholm Family bedriver vård i samband med graviditet och barnafödande, preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning samt barnhälsovård. Vi träffar många nyfödda barn och deras familjer i vårt arbete och det ger oss en påminnelse om hur viktigt det är att arbeta för att bevara miljön till kommande generationer.

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015 och arbetar för att:

  • verka för en miljöanpassad läkemedelshantering

  • hantera vårt avfall på bästa miljöbesparande sätt

  • dra ner på pappersanvändningen

  • företaget arbetar för att använda ekologiska och miljömärkta produkter

  • uppmuntra medarbetare till mer miljövänliga transportmedel

Vår verksamhet följer lagar, förordningar och andra krav.

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att informera, inspirera, motivera och ta till vara engagemang hos våra medarbetare och patienter i miljöfrågor. Miljöpolicyn är kommunicerad och underhållen av alla medarbetare och finns på vår hemsida för allmänheten. Miljöpolicyn utgör grunden för att fastställa och följa upp våra miljömål.

Respekt, engagemang och kvalitet utmärker den vårdidé som BB Stockholm erbjuder.

 

Åsa Wijkström
Verksamhetschef för BB Stockholm Family